Split Jerk - Ylöstyöntö saksiin / Työntö Saksauksella