Jäsenehdot

Yleistä

​​​​​​​Seuraavia jäsenehtoja sovelletaan kaikkien CrossFit-harjoittelumaksuja (kuukausimaksut, sarjakortit) ostaneiden kohdalla. Jatkossa harjoittelumaksuja maksaneista käytetään nimitystä ”jäsen”.

Jäsenehdot astuvat voimaan, kun ostotapahtuma on tapahtunut. Jäsenehdot ovat näkyvissä mm. CrossFit 8000 nettisivuilla.

Jäsenyys

CrossFit 8000 jäseneksi voivat liittyä kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt (tai poikkeustapauksissa myös vanhempien vastuulla ja suostumuksella alle 18- vuotiaat), jotka voivat terveydentilansa puolesta harrastaa intensiivistä liikuntaa.

Jäsenyyden edellytyksenä on CrossFit-tekniikoiden turvallinen hallitseminen, joka yleensä varmennetaan käymällä joko Perusleiri / CrossFit OnRamp-kurssi tai vähintäänkin yksityinen katselmus joko meillä tai muulla virallisella CrossFit Inc -lisensoidulla salilla.

Jäsenyys on aina henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle eikä siihen kuuluvaa kulkuoikeutta saa myöskään luovuttaa edelleen toiselle henkilölle. Jäsen sitoutuu noudattamaan salin ohjeistuksia harjoitteluun liittyen ja käyttää välineistöä, laitteita ja tiloja niille sovitulla tavalla eikä aiheuta niille vahinkoa välinpitämättömyydellään tai toimimalla vastoin yhteisiä ohjeistuksia.

CrossFit 8000 tiloihin kuljetaan jäsenen omalla sovelluksella.

Jäsenen vastuulla on huolehtia viimeisenä harjoitustiloista poistuessaan, että harjoittelutilojen ovet, ikkunat sekä valot on varmasti suljettu. Harjoittelutiloissa on kameravalvonta.

Vastuuvapautus ja vakuutukset

Harjoittelu salin tiloissa tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsen on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja on itse vastuussa henkilökohtaisista harjoitteluun liittyvistä̈ vakuutuksistaan.

Tiedostaen harjoitteluun liittyvät riskit asiakkaana toimiva jäsen vapauttaa salin kaikesta vastuusta liittyen omaan terveyteensä. Sali ei myöskään vastaa asiakkaidensa eli jäsentensä omaisuudesta tai omaisuudella tapahtuvista vahingoista yhteisissä tiloissa.

Muutokset jäsenyyteen tai jäsenyyden irtisanominen

Jäsenyyden irtisanominen ja jäsenyyttä koskevat muutokset tulee tehdä kirjallisena viimeistään viikko ennen seuraavan laskun muodostumista osoitteeseen info.espoo@crossfit8000.com. Muulloin jäsen on velvollinen maksamaan laskun.

Sairastuminen ja jäsenyyden jäädytys

Loukkaantumisen tai pidemmän sairastumisen sattuessa jäsenyyden tauottaminen on mahdollista lääkärintodistusta vastaan. Asiasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian sairastumisen sattuessa laittamalla viestiä osoitteeseen info.espoo@crossfit8000.com. Huomioithan kuitenkin, että omavastuu sairastumis- ja. loukkaantumistapauksissa on aina 14 vuorokautta ja hyvitystä ei voi hakea takautuvasti eikä sitä makseta rahana vaan se siirretään maksetun sopimuskauden jatkoksi.

Lomamatka ei ole maksetun jäsenyyden keskeytyksen peruste. Jäsenyyden voi laittaa halutessaan tauolle, mutta tästä tulee ilmoittaa kirjallisesti viimeistään viikko ennen seuraavan laskun muodostumista osoitteeseen info.espoo@crossfit8000.com. Huomioithan myös, että tauotuksen jälkeen laskutus jatkuu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Laskutus ja laskun maksu

Muodostunut lasku on ostopäätös ja laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita sopimuksen irtisanomista. Harjoitusmaksut lähetetään sopimuskautta ennen tai sen alussa ja maksuaikaa on 14 vrk.

Jäsenen salilla tekemät ja vihkoon merkkaamansa ostokset laskutetaan kootusti kuun lopussa. Jäsen on velvollinen merkkaamaan vihkoon tekemänsä ostoksien yhteyteen oman nimensä selkeällä käsialalla, jotta laskuttaminen on mahdollista.

Maksuvaihtoehtoina ovat viitemaksu, yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä käteinen. Myös yleisimmät liikuntaedut käyvät maksuvälineenä ja meillä voit maksaa myös mobilepay:lla.

Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä maksumuistutus jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi Visma Financial Solutions Oy:lle. Jäsen on velvollinen suorittamaan mahdolliset viivästys- ja perintäkulut.

CrossFit 8000 voi keskeyttää jäsenen oikeuden harjoitella maksamattomien laskujen takia. Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen ei vapauta jäsentä maksamasta niitä sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen keskeyttämistä̈. Harjoitteluoikeus jatkuu, kun jäsen on maksanut erääntyneet saatavat mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen.

Henkilötiedot ja niiden käsittely

CrossFit 8000 käsittelee Jäsenen henkilötietoja aina tietosuojaselosteemme sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jäsen hyväksyy sen, että CrossFit 8000 rekisteröi, tallentaa ja käyttää henkilötietoja (nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksutiedot ja vastaavia tietoja) ja Jäsenen CrossFit 8000 palveluiden käyttöä koskevia tietoja jäsentilin hallintaan liittyen Wise networksin asiakastietojärjestelmään.

Jäsentietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäsenen kirjallista lupaa, ellei kyseessä ole laillinen tiedustelu, maksujen perintä, vakuutuskorvaus tai kirjanpitotarkoitukset.

CrossFit 8000 voi lähettää jäsenyyttä koskevia tietoja ja ohjeistuksia ensisijaisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Halutessaan jäsen voi ilmoittaa, ettei halua CrossFit 8000 lähettävän uutiskirjeitä tai markkinointiviestejä.